Polityka Prywatności

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu Cityscapes.pl, która w szczególności
  obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych
  wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 

§2
[DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Paweł Piętak, Okrężna 8, 44-100 Gliwice, NIP: 631-268-36-44,
 2. Serwis – strona internetowa pod adresem https://cityscapes.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,
 3. Strony – Administrator i Użytkownik,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane
  osobowe.

§3
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w
  treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od
  Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj.
  dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4
[UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając
  stosowną wiadomość do Administratora.
 2.  Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
  danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie
  danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez
  przepisy prawa.

§5
[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić
  bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym
  zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub
  dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu
  zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi
  polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane
  osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio
  zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko
  upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z
  poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez
  przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6
[POLITYKA COOKIES]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do
  potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe
  wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz
  „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
   a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
  wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
   b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,
   c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
   d. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
  którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
   e. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
  dostosowanych do ich zainteresowań,
   f. „integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich,
  np. Google Analytics, tawk.to.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które
  umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i
  zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych
  ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§7
[LOGI]

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
  naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  b. czas nadejścia zapytania,
  c. czas wysłania odpowiedzi,
  d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  g. informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów
  administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
  administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
  upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być
  generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w
  postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające
  serwis.

§8
[KONTAKT]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania
  informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych
  osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:
  kontakt@cityscapes.pl.